Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Φίλτρα
Ταξινόμηση

Φυσική Γ Λυκείου 24 Κριτήρια Αξιολόγησης

117020 Μπατσαούρας Γιάννης 22,30 20,07

Φυσική Γ Λυκείου Στερεό Σώμα

114196 Μπατσαούρας Γιάννης 22,25 20,03

Φυσική Ηλεκτρομαγντισμός Γ Λυκείου

114312 Μπατσαούρας Γιάννης 25,60 23,04

Φυσική Γ Λυκείου Βιβλίο Επανάληψης

109329 Μπατσαούρας Γιάννης 24,99 22,50

Φυσική Γ Λυκείου Στοιχεία Κβαντομηχανικής

107742 Μπατσαούρας Γιάννης 19,90 17,91